Mabuhay ang mga guro sa Pilipinas! Mabuhay ang edukasyon na naglalayon ng pagbabago at pagsulong!

By Ansherina Jazul ng Kalye Thoughts/Titik Poetry at Rommel Pamaos ng Lapis ArtCom

Bakit Single pa Si Teacher Mo? By Ansherina Jazul ng Kalye Thoughts/Titik Poetry at Rommel Pamaos ng Lapis ArtComYOUR REACTION?

Facebook ConversationsDisqus Conversations