News5: Duterte ask the Filipino People 'PAPIPILIIN KO KAYO, TAONG PUMAPATAY NG KRIMINAL O NAGNANAKAW SA BAYAN?'YOUR REACTION?

Facebook ConversationsDisqus Conversations