Ang 18-anyos na si Glee Gaddi ay hindi makapaniwala sa blessing na natanggap! Panoorin ang report ng News5 EverywhereYOUR REACTION?

Facebook ConversationsDisqus Conversations