Pinaghiwalay man sila ng kamatayan, nananatiling wagas ang pagmamahal ni Anthony para sa namayapang kasintahan. Sabi nga ng karamihan, ‘di baleng walang forever, mayroon namang true love.

Marami ang naantig sa love story nina Anthony at Jona na ipinalabas natin kagabi. Pinaghiwalay man sila ng kamatayan, nananatiling wagas ang pagmamahal ni Anthony para sa namayapang kasintahan. Sabi nga ng karamihan, ‘di baleng walang forever, mayroon namang true love. YOUR REACTION?

Facebook ConversationsDisqus Conversations